Vàlvula alveolar

Fabriquem en varies dimensions i entrades/sortides material

Rodaments de fàcil accés i manteniment.

De 3, 4, 5 i 6 àlaps de poliuretà.

Camisa rectificada (tub lapejat)