Separador gravimètric

  • Sistema de separació per aire d’alt cabal

  • Indicat per a la separació contínua de cossos pesants de materials a granel

  • Dosificació mitjançant una rosca de cargol sense fi