POLÍTICA DE PRIVACITAT

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

MECÁNICA F. BETBESÉ, con CIF 78081881D, domicilio en C/ Rafel de Casanoves, 15 – L’Hostal Nou i la Codosa- 25617 – Vallfogona de Balaguer (Lleida), teléfono 973 44 67 24 y correo info@betbese.com.

PROPÒSIT

La finalitat de la creació, l’existència i el manteniment és el tractament de les dades amb les finalitats exclusives d’complir la nostra relació comercial, i facturar-la.

LEGITIMACIÓ

La base legal per al tractament de les seves dades és l’execució de la relació comercial entre l’interessat i el responsable de l’tractament i aquesta informació personal es mantindrà durant el temps que es mantingui la relació comercial / contractual o durant el temps estrictament necessari per complir amb les obligacions legals.

PERÍODE DE CONSERVACIÓ

Les dades proporcionades es conservaran durant el temps que es mantingui la relació comercial o durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals.

DESTINATARIS

Per a la durada de l’tractament de l’interessat, MECÀNICA F. Betbesé  no cedirà les dades a terceres persones, llevat que tingui una obligació legal.

En els supòsits en què, per a la realització de tractaments administratius, fiscals, comptables i / o comercials, els serveis de tercers estaran degudament conclosos, es formalitzarà degudament el contracte de tractament obligatori, per garantir la seguretat i confidencialitat de les dades de l’interessat davant terceres persones.

DRETS

Els interessats tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la supressió quan, entre altres motius, la dada ja no sigui necessària per a la finalitat que va ser així com retirar el consentiment atorgat. També pot exercir el seu dret a la limitació de l’tractament, de manera que les seves dades no seran eliminats, però el tractament de la mateixa estarà subjecte a limitacions.

Els exercicis de portabilitat i automatització de decisions no s’apliquen en aquest cas a causa de l’tipus de dades i el tractament dels mateixos.