Separador de banals i pols

Fabriquem dues sèries amb rotor de 6 i 9 fulles. Tamisos segons necessitats amb xapa de 10 mm. Aconsellem el model de majors dimensions ja que el motor és el mateix en tots dos models.