Centrifugadora RSU

La Centrífuga Pre- Wash, és un equip destinat principalment a la neteja de residus – sorra, pols- habituals en la recuperació de plàstics.
També és apropiada per a separar els envasos de productes caducats, restes de menjar i en definitiva separar qualsevol sòlid o resta d’embalatge de la matèria orgànica.