Basses rentat i condensat

Uns dels problemes en el reciclatge de l’PET és separar-lo de l’material amb què es realitzen els taps (PP) ja que són materials semblants i de vegades ocorre la contaminació creuada.

El PP és menys dens i flota a l’contrari que el PET que es precipita a el fons de l’tanc. D’aquesta manera, aprofitant la naturalesa de tots dos podem aconseguir mitjançant un sistema de pales i sens fins separar i aprofitar els dos materials.

Descobreix com funciona en viu