Màquina neteja granges

Carro arrossegat per un motor reductor en moviments alterns.

Mitjançant un cable d’acer.

Accionament elèctric; possibilitat d’adaptar transmissió d’un tractor.

Opció de comandament per ràdio control.