Project Description

Vàlvula alveola

Fabriquem un únic model en dues dimensions.

Rodaments de fàcil accés i manteniment.

De 3, 4, 5 i 6 àleps de poliuretà.

Camisa rectificada (tub lapejat)